بازاریابی وبازارسازی

  • مطالعات و تحلیل دوره ای SWOT پروژه ها به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف پروژه ها
  • الویت بندی ACCEPT،QSPM وتحلیل هزینه منفعت وتحلیل روندهای متغیر محیطی
  • بررسی ابزارهای BTLوATL در راستای تحقق اهداف بازاریابی و بودجه بندی بررسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *