ماموریت محدوده عمل شرکت

محصول -خدمات کارگزار املاک و مستغلات -مسکن(انبوه سازی) -شهرک سازی(ازجمله آماده سازی زمین) -ساختمان(غیر مسکونی،صنعتی و..) -خدمات مالی و سرمایه گذاری -خدمات فنی و مهندسی                                      -تولید کالا(مانند مصالح ساختمانی و..) بازار -کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی متقاضی واحدها ومجتمع های مسکونی ،اداری،تجاری و… -کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی متقاضی ابنیه غیر مسکونی و پروژه […]

ایدئولوژی

هدف بنیادین :   ایفای نقش در توسعه پایدار کشور ارزشهای بنیادین : صداقت و پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای تمهیدات برای مالک شدن متقاضیان املاک و مستغلات التزام به کیفیت و معیارهای فنی مهندسی فروش و بازاریابی خدمات کارگزار به منظور ماندگاری سرمایه های فردی و ملی و ایجاد محیطی مناسب مسئولیت پذیری در […]

مزیت های رقابتی

تمایز در ارائه خدمات با کیفیت برتر از طریق داشتن شبکه بازاریابی گسترده و شناخت گستره وسیعی از سرمایه گذاران و خریداران بازار املاک ومستغلات ودر دست داشتن مشتریان بالقوه وبالفعل و در نتیجه کاهش زمان انجام قطعی معاملات که منجر به افزایش سرعت کار وچابکی سازمان شده است