ارزش های محوری

صداقت : صداقت و راستگویی كلید طلایی گنج مقصود است و ما از این رو همواره فعالیت‌های تجاری خود را براساس عیار بالایی از راستی و درستی انجام میدهیم وكلید گنج سعادت را در اختیار خواهیم داشت. ارزش های انسانی : ما بر این باوریم که کارکنان و همکاران ما، نه منابع انسانی، بلکه گنجینه‌های انسانی […]