شایستگی ها و توانمندی ها

ترکیب توانمندی های موجود در شرکت پارس کارگزار ثیدلر در بین بنگاههای اقتصادی داخل کشور ،کم نظیر میباشد. پشتوانه علمی و تخصصی در ارائه راهکارهای نوین در مهندسی فروش از یک طرف و خوشنامی ودارای سابقه اعتباری و عملیاتی بی نظیر نزد مشتریان از طرف دیگر ،این شرکت را برای مشتریان جذاب می نماید . […]