ایدئولوژی

هدف بنیادین :   ایفای نقش در توسعه پایدار کشور ارزشهای بنیادین : صداقت و پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای تمهیدات برای مالک شدن متقاضیان املاک و مستغلات التزام به کیفیت و معیارهای فنی مهندسی فروش و بازاریابی خدمات کارگزار به منظور ماندگاری سرمایه های فردی و ملی و ایجاد محیطی مناسب مسئولیت پذیری در […]