ماموریت محدوده عمل شرکت

محصول -خدمات کارگزار املاک و مستغلات -مسکن(انبوه سازی) -شهرک سازی(ازجمله آماده سازی زمین) -ساختمان(غیر مسکونی،صنعتی و..) -خدمات مالی و سرمایه گذاری -خدمات فنی و مهندسی                                      -تولید کالا(مانند مصالح ساختمانی و..) بازار -کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی متقاضی واحدها ومجتمع های مسکونی ،اداری،تجاری و… -کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی متقاضی ابنیه غیر مسکونی و پروژه […]