مجتمع مسکونی پارامیس فرشته

فاز اجرایی : اتمام مساحت زمین :1500  مساحت کل :6700  تعداد واحد :9  تعداد طبقات : 12 نما :سنگ و سیمان / کلاسیک  سازه :بتنی  نوع سقف :کامپوزیت  سیستمهای گرمایشی ، سرمایشی :چیلر جذبی ابارا  آسانسور :گلد کنه طراحی سازه:محمد جواد تهرانی